Ole og Vivian

Ole og Vivian eier en bolig med stor tomt på Røa. De har kjøpt leilighet nærmere Røa sentrum og ønsket å se på mulighetene for å verdiøke eiendommen før salg.

Tomten har mye bratt terreng og vernede soner, og det var derfor viktig å synliggjøre løsninger på utviklingsrisiko. HWH ble engasjert og målet var skape en bredere kjøpegruppe som la utvikling til grunn for en høyere kjøpssum.

«Det er så mange regler og unike omstendigheter knyttet til å bygge ut en tomt, og vi var opptatt av at noen ga oss profesjonell hjelp og representerte våre interesser. Det føler vi absolutt at HWH har gjort. De hjalp også med finansiering og løste alt på en bra måte. Har du en eiendom og er usikker på potensialet, så ta kontakt med HWH»